Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” no 2016. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/16/A/006 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (turpmāk – Kompetences centrs) dibinātāji ir pieci Latvijas vadošie farmācijas, ķīmijas un kosmētikas uzņēmumi: AS “Olainfarm”, AS “Grindeks”, SIA “PharmIdea”, SIA “LabochemLV”, SIA “Madara Cosmetics” un Biedrība “Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija”. Plašāka informācija ir pieejama vietnē: http://fbmtkc.lv/.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 • Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
 • Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 12 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē, kā arī ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk- ERAF) atbalsta finansējums projektam plānots EUR 3 206 250 apmērā.

AS “Olainfarm” projekta “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros īsteno četrus pētniecības projektus:

 1. 2016. gada 1. jūnijā ir uzsākta pētniecības projekta “Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums” (P3) īstenošana. Pētniecības projekta ietvaros plānots veikt zāļu drošuma un toksikokinētikas pētījumus (pirmsklīniskos pētījumus) atbilstoši Labas laboratorijas prakses principiem. Pētījumos iegūt datus par vielu drošumu un toksikokinētiku dzīvnieku organismos. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 1 407 200, tai skaitā EUR 615 650 ERAF finansējums.
 2. 2016. gada 1. septembrī ir uzsākta pētniecības projekta “Dabīgu vielu izpēte jaunas kosmētikas produktu līnijas izstrādei” (P2) īstenošana. Pētniecības projekta ietvaros plānots veikt dabīgo vielu izpēti un izstrādāt dabīgu kosmētikas produktu līniju. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 116 045, tai skaitā EUR 50 769.50 ERAF finansējums.
 3. 2017. gada 15. maijā ir uzsākta pētniecības projekta “Pētījums jaunas pret tuberkulozes gatavās zāļu formas izstrādei” (P17) īstenošana. Projektā plānots veikt pētījumu, kura ietvaros AS “Olainfarm” izstrādās jaunu gatavo zāļu formu – pret tuberkulozes līdzekli “Terizidons”. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 238 130,00, tai skaitā EUR 106 640,00 ERAF finansējums.
 4. 2017. gada 15. oktobrī ir uzsākta pētniecības projekta „Jaunas tehnoloģijas izstrāde racēmiskā Hinuklidīna atvasinājuma iegūšanai”(P20) īstenošana. Projektā plānots veikt pētījumu, kura ietvaros tiks izstrādāta jauna ražošanas tehnoloģija racēmiskā Hinuklidīna atvasinājuma iegūšanai no viena enantiomēra ražošanas atkritumiem. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 90 280,00, tai skaitā EUR 39 070,00 ERAF finansējums.

Projekta “Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums” (P3) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. No 2016. gada 10. oktobra līdz 2016. gada 8. novembrim AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūru pirmsklīnisko drošuma (toksicitātes) pētījumiem potenciālajām zālēm un iepirkuma rezultātā tika noslēgti iepirkuma līgumi ar kopējo līgumcenu EUR 1 001 509,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
 2. 2017. gada 22. februārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.1, par periodu: 01.06.-10.10.2016., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 11 892,92, tai skaitā EUR 5946,46 ERAF finansējums.
 3. 2017. gada 30. martā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.2, par periodu: 11.10.2016.-10.01.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 11 105,23, tai skaitā EUR 5 552,62 ERAF finansējums.
 4. 2017. gada 18. augustā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.3, par periodu: 11.01.2017.-10.04.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 260 053,54, tai skaitā EUR 120 182,46 ERAF finansējums.
 5. 2017. gada 2. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.4, par periodu: 11.04.2017.-10.07.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 56 825,74, tai skaitā EUR 19 621,81 ERAF finansējums.
 6. 2018. gada 23. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.5, par periodu: 11.07.2017.-10.10.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 106 452,22, tai skaitā EUR 46 573,45 ERAF finansējums.

Projekta “Dabīgu vielu izpēte jaunas kosmētikas produktu līnijas izstrādei” (P2) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. No 2016. gada septembra līdz 2017. gada martam tika veikti sākotnējo produktu paraugu izstrādes darbi.
 2. No 2016. gada 23. septembra līdz 2017. gada 31. janvārim AS “Olainfarm” veica iepirkumu procedūru augu izejvielu sagatavošanai un efektivitātes pētījumu “in vitro” veikšanai. Iepirkuma rezultātā tika noslēgti iepirkuma līgumi ar kopējo līgumcenu EUR 36 965,20,00 (augu izejvielu sagatavošana – EUR 8 705,20 un efektivitātes pētījums “in vitro” – EUR 28 260,00). Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
 3. 2017. gada 22. februārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.1, par periodu: 01.06.-10.10.2016., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 506,33, tai skaitā EUR 253,17 ERAF finansējums.
 4. 2017. gada 30. martā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.2, par periodu: 11.10.2016.-10.01.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 5 658,89, tai skaitā EUR 2 829,45 ERAF finansējums.
 5. No 2017. gada marta tiek veikti efektivitātes pētījumi un testi “in vitro”, kā arī produktu paraugu izstrāde.
 6. 2017. gada 18.augustā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.3, par periodu: 11.01.2017.-10.04.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 10 058,52, tai skaitā EUR 5 029,26 ERAF finansējums.
 7. No 2017. gada septembra tiek veikti stabilitātes un mikrobioloģijas pētījumi.
 8. 2017. gada 2. oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.4, par periodu: 11.04.2017.-10.07.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 8553,77, tai skaitā EUR 4276,89 ERAF finansējums.
 9. 2017.gada decembrī pabeigti efektivitātes pētījumi un testi “in vitro”.
 10. 2018. gada 23. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.5, par periodu: 11.07.2017.-10.10.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 25 562,31, tai skaitā EUR 12 781,16 ERAF finansējums.

Projekta “Pētījums jaunas pret tuberkulozes gatavās zāļu formas izstrādei” (P17) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. 2017. gada 11. aprīlī AS “Olainfarm” izsludināja iepirkumu “Jaunas zāļu formas (II rindas medikaments preparāts tuberkulozes ārstēšanai) rūpnieciskās tehnoloģijas izstrāde”. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar kopējo līgumcenu EUR 359 570,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv. 2017.gada 27.jūnijā tika noslēgts līgums ar “Dong-A ST CO.” Ltd. par līgumpētījuma īstenošanu.
 2. 2017. gada 2.oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.4, par periodu: 11.04.2017.-10.07.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 102 955,80, tai skaitā EUR 48 977,90 ERAF finansējums.
 3. 2018. gada 23. janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.5, par periodu: 11.07.2017.-10.10.2017., kurā ir iekļautas AS “Olainfarm” projekta attiecināmās izmaksas EUR 63 276,41, tai skaitā EUR 24 638,21 ERAF finansējums.

Projekta „Jaunas tehnoloģijas izstrāde racēmiskā Hinuklidīna atvasinājuma iegūšanai”(P20) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. 2017. gada 23. oktobrī AS “Olainfarm” izsludināja iepirkumu „Jaunas tehnoloģijas izstrāde racēmiskā Hinuklidīna atvasinājuma iegūšanai”. 2017.gada 09.novembrī par uzvarētāju pasludināt APP “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar kopējo līgumcenu EUR 96 000,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un to rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.

 

SigitaFarmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs